Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Subsidie 2021 voor het bieden van onderdak en begeleiding aan personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De begeleiding is gericht op het in staat stellen van deze mensen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Kerntaken zijn begeleid wonen, daklozen opvang, zwerfjongeren opvang, sociaal logement, Casa 24, tweede kans beleid, overbruggingszorg wachtlijst MO, alleenstaande moeders met kinderen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
1.662.360,00