Stempassen vervaardigen en versturen

Naam verwerking: 
Stempassen vervaardigen en versturen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het vervaardigen van stempassen voor kiesgerechtigden en verzending ervan.
Betrokkenen: 
kiesgerechtigden
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
Drukkerij en verspreider waarmee een overeenkomst is gesloten (kan per verkiezing gewijzigd worden)
Bewaartermijn: 
Kiezersbestand vervalt op datum verkiezingen
Verwerker: 
nee