Stempas omzetten naar kiezerspas of volmacht

Naam verwerking: 
Stempas omzetten naar kiezerspas of volmacht
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Kiesgerechtigden stem uit laten brengen buiten de eigen gemeente of een ander laten stemmen in een andere gemeente
Betrokkenen: 
kiesgerechtigden, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum, Handtekening
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
stembureauleden, kiesgerechtigden, gemachtigde
Bewaartermijn: 
Kiezersbestand vervalt op datum verkiezingen. Fysiek ingenomen stempas wordt direct na inname vernietigd.
Verwerker: 
nee