Stembureauleden zoeken en benoemen en uitkeren vergoeding

Naam verwerking: 
Stembureauleden zoeken en benoemen en uitkeren vergoeding
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Alle stembureaus voorzien van voldoende stembureauleden en hen de vergoeding uitkeren
Betrokkenen: 
stembureauleden
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Herkomst: 
BRP, stembureaulid
Ontvangers: 
Team FA
Bewaartermijn: 
Het stembureauledenbestand wordt bewaard tot de volgende verkiezing en dan geactualiseerd. Gegevens van leden die aangeven niet meer mee te willen doen voor de toekomstige verkiezingen worden dan verwijderd.
Verwerker: 
nee