Starterslening

Naam verwerking: 
Starterslening
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wonen en WMO / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie t.b.v. aanvraag starterslening
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele partner
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens
Herkomst: 
Aanvrager, BRP
Ontvangers: 
team WMO, Team FA, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
5 jaar na beeëndiging
Verwerker: 
nee