Starterslening

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.

Voorwaarden

  • Je bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
  • De lening kan worden aangevraagd als je in Purmerend woont (en minimaal 1 jaar ingeschreven staat) of bent opgegroeid (en minimaal 2 jaar hier gewoond hebt).
  • Je verdient (samen) niet meer dan 45.000 euro bruto per jaar.
  • De totale (verwervingskosten) koopsom van de woning is niet meer dan 240.000 euro, exclusief aankoopkosten. Deze mogen namelijk niet meegenomen worden in de hypotheek. Stukje eigen geld is wel van belang.
  • De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 30.000.
  • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
  • De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouw woning.

Meer info