Starterslening

De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning. Aanvragen kunnen vanaf 9 april 2018 worden ingediend.

Voorwaarden

  • Je bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.
  • De lening kan worden aangevraagd als je in Purmerend woont of bent opgegroeid.
  • Je verdient (samen) niet meer dan 45.000 euro per jaar.
  • De totale (verwervingskosten) koopsom van de woning is niet meer dan 240.000 euro, exclusief aankoopkosten. Deze mogen namelijk niet meegenomen worden in de hypotheek. Stukje eigen geld is wel van belang.
  • De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 30.000.
  • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).
  • De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouw woning.

Meer info