Stage onbetaald en onbetaalde werkervaringsplaatsen

Naam verwerking: 
Stage onbetaald en onbetaalde werkervaringsplaatsen
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
Leerlingen, studenten of andere doelgroepen de mogelijkheid geven werkervaring op te doen / werkstukken, onderzoeken, afstudeerscripties te doen of maken
Betrokkenen: 
scholier/student, herintreder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Administratienummer, BSN, salarisgegevens, kopie paspoort, Opleiding gegevens
Herkomst: 
leidinggevende, Betrokkene, team P&O, Werkom, Bureau Werk, werkgevers, Opleidingsinstituten
Ontvangers: 
leidinggevende, betrokkene, team P&O, Werkom, Bureau Werk, werkgevers, opleidingsinstituten
Bewaartermijn: 
10 jaar na uitdienstdatum
Verwerker: 
Raet