Stage betaald en vakantiekrachten

Naam verwerking: 
Stage betaald en vakantiekrachten
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Doel: 
Een stagiair/vakantiekracht op de juiste plek in de organisatie plaatsen met de correcte toepassing van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden van de nieuwe medewerker in een besluit/contract vastleggen
Betrokkenen: 
scholier/student
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, functie, salarisgegevens, Bankrekeningnummer, BSN, kopie paspoort
Herkomst: 
leidinggevende, Betrokkene, team P&O
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, betrokkene, belastingdient, UWV
Bewaartermijn: 
10 jaar na einde overeenkomst
Verwerker: 
RAET