Sportaccomodaties verhuur ingebruikgeving

Naam verwerking: 
Sportaccomodaties verhuur ingebruikgeving
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Gymrooster opstellen en gymnastiekruimte beschikbaar stellen voor bewegingsonderwijs
Betrokkenen: 
contactpersoon van het schoolbestuur en van de school
Persoonsgegevens: 
naam
Herkomst: 
schoolbestuur
Ontvangers: 
SPurmerendd = beheerder gymzalen, scholen, financiele administratie
Bewaartermijn: 
Zolang de persoon contactpersoon is van de school en/of het schoolbestuur
Verwerker: 
nee