Sporenonderzoek n.a.v. afvaldumping

Naam verwerking: 
Sporenonderzoek n.a.v. afvaldumping
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Toezicht en Handhaving / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Traceren dader voor opleggen sanctie
Betrokkenen: 
burgers, contactpersoon bedrijf
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN
Herkomst: 
KvK, Burgerzaken
Ontvangers: 
Team VBA, team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
5 jaar na opleggen sanctie
Verwerker: 
nee