Speelautomatenvergunning

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet, de Wet op de Kansspelen en de Apv is de Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster opgesteld. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.

Acht weken vóór het verstrijken van de looptijd van de vergunning moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • u moet in het bezit te zijn van een geldige Drank- en horecawetvergunning

Kansspelautomaten mogen alleen worden opgesteld in

  • speelautomatenhallen (maximaal één hal toegestaan)
  • hoogdrempelige horecagelegenheden (maximaal twee kansspelautomaten toegestaan)

Meer informatie over hoog- en laagdrempelige inrichtingen en kansspel- en behendigheidsautomaten

Kosten

  • leges voor één kansspelautomaat met een geldigheidsduur voor één jaar € 56,50
  • leges voor iedere volgende automaat met een geldigheidsduur voor één jaar € 34,00
  • exploitatie speelautomatenhal € 310,50