Slopen

Wat u moet weten

Wanneer een sloopmelding?

 • als de hoeveelheid vrijkomend afval 10m³ of meer bedraagt
 • als asbest wordt verwijderd

De sloopmelding moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend bij het omgevingsloket online. De sloopmelding heeft als doel de gemeente te informeren over de geplande sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, moeten de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Dit verzoek moet gebaseerd zijn op overtreding van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Bij de sloopmelding moet u de volgende informatie verstrekken

 • de gegevens van het te slopen bouwwerk
 • de gegevens van het sloopbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren
 • een stoffeninventarisatie (de aard en hoeveelheid van vrijkomende sloopmaterialen en de afvoerbestemming)
 • planning en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden
 • afhankelijk van de lokale situatie een sloopveiligheidsplan
 • een asbestinventarisatierapport als dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is vereist
 • indien van toepassing informatie over de inzet van de mobiele puinbreker

Wanneer een omgevingsvergunning?

 • als dat in het bestemmingsplan wordt aangegeven
 • bij sloopwerkzaamheden aan een rijks- of gemeentelijk monument

Voorwaarden

Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Indien van toepassing en afhankelijk van de lokale situatie kan de gemeente u vragen om:

 • een sloopveiligheidsplan
 • geluid- en/of trillingsonderzoek

In bijzondere gevallen kan de gemeente voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties aan de melding nadere voorwaarden stellen.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van bepaalde sloopmaterialen op de slooplocatie meer dan 1m³ vrijkomt. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is een scheidingsplicht bepaald voor:

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Bij de sloopmelding moet een inventarisatie van vrijkomende sloopmaterialen worden gevoegd. Na afronding van de sloopwerkzaamheden kan de gemeente u verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

Kosten

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.