Schuldhulpverlening

Naam verwerking: 
Schuldhulpverlening
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Het stabiliseren van de financiële situatie, realiseren of voorkomen van een schuldhulpverlenings traject
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele partner, eventuele kinderen, schuldeisers, bewindvoerders, hulpverlenende instanties
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens, ID-kopie, Beschikking onder bewindstelling, uittreksel BKR, boekhouding eigen zaak, kopie voertuig papieren, bewijs van eigendom woning, Hypotheekakte, overeenkomst schuldeiser, echtscheidingsbeschikking/ ouderschapsplan, meterstanden, kenmerken werkgevers en uitkerende instanties, hulpverleners/ artsen/ vrijwilligers, kostgeldovereenkomst
Herkomst: 
betrokkene, hulpverlenende instanties, bewindvoerders, schuldeisers, afdeling: bevolking/ belastingen/ werk en inkomen/ sociale recherche/ wijkteams/ Wmo, Werkom, werkgevers, uitkerende instanties, zorgverzekeraars, nutsvoorzieningen, woningbouwvereniging
Ontvangers: 
schuldeisers, incassobureaus, (gerechts) deurwaarders, afdeling: bevolking/ belastingen/ werk en inkomen/ sociale recherche/ wijkteams/ Wmo, hulpverleners, bewindvoerder, rechtbank, Werkom, werkgevers, uitkerende instanties, zorgverzekeraars, nutsvoorzien
Bewaartermijn: 
Zolang als het dossier loopt
Verwerker: 
RIS