Scholen huisvestingsprogramma

Naam verwerking: 
Scholen huisvestingsprogramma
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Afgeven beschikking voor bekostiging huisvesting
Betrokkenen: 
voorzitter college van schoolbestuur als tekeningsbevoegde
Persoonsgegevens: 
uittreksel KvK (naam)
Herkomst: 
schoolbestuur
Ontvangers: 
Team FA
Bewaartermijn: 
Tot afgeven bekostigingsbeschikking
Verwerker: 
nee