Ruimtelijke plannen

Purmerend 2040

In 2017 is gestart met het maken van de agenda ‘Purmerend 2040’. Hierin verkent Purmerend de stappen die genomen moeten worden om onze stad voor te bereiden op de toekomst. Woningbouwlocaties, verkeersafwikkeling en duurzaamheid zijn enkele van de onderwerpen die in de agenda aan bod komen.

Bekijk hier de website van het programma Purmerend 2040: www.purmerend2040.nl