Ruimtelijke plannen

Niet-actuele (gedeelten van) bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen worden eens in de 10 jaar vernieuwd. Enkele delen van de Purmerendse bestemmingsplannen zijn nog niet geactualiseerd. Deze treft u in onderstaande lijst aan.

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt aan de actuele stand van zaken.