Rioolaansluitingsverzoek

Naam verwerking: 
Rioolaansluitingsverzoek
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Techniek en Civiel / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het verwerken van aanvragen tot aansluiting van vuilwater- en hemelwaterafvoer op het gemeentelijk riool
Betrokkenen: 
aanvrager, aanvrager zijnde contactpersoon van aannemer, contactpersoon uitvoerder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, betaalgegevens, functie
Herkomst: 
betrokkenen, Team financien
Ontvangers: 
Team FA
Bewaartermijn: 
Tot de rekening betaald is plus 3 jaar
Verwerker: 
nee