Rijbewijzen

Naam verwerking: 
Rijbewijzen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming, Wettelijke verplichting
Doel: 
Behandelen van een aanvraag voor een rijbewijs, behandelen van een omwisseling van een buitenlands rijbewijs
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Herkomst: 
BRP, RDW, CBR
Ontvangers: 
RDW
Bewaartermijn: 
Tot 3 maanden na aanvraag. Papieren bijlage, bv. procesverbaal na vermissing: 11 jaar (niet digitaal!)
Verwerker: 
nee