Rijbewijs

Wat u moet weten

U kunt aanvragen:

 • Het eerste rijbewijs, beginners, eerste aanvraag;
 • Verlenging geldigheidsduur van het bestaande rijbewijs, voordat het verstrijkt;
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie;
 • Beschadigd rijbewijs: Is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen hebt u slechts recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete;
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): Uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig, waarin deze beperking is verwerkt;
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een buiten Nederland behaald rijbewijs, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft; 
 • Omwisselen van Nederlands militair rijbewijs: Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is als zodanig niet algemeen geldig (bv. in het buitenland). Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.
 • Vernieuwing van een linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen.

U krijgt de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid niet meer mee; het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) registreert deze digitaal.


Kwijt of gestolen

Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude rijbewijs bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart) mee. Als u vaker een rijbewijs bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Doe bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven ook aangifte bij de politie.

Is het rijbewijs verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.


Document afhalen

 • U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs. Maak eerst een afspraak voor het afhalen van uw rijbewijs!
 • U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk ophalen. Neem het afhaalbewijs en uw vorige rijbewijs mee. Als u geen vorige rijbewijs hebt vanwege een een vermissing, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U dient het rijbewijs binnen 3 maanden op te halen. Na 3 maanden vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.
 • Heeft u uw rijbewijs verlengd, dan bent u verplicht het oude rijbewijs in te leveren (ook bij omwisseling van militair of buitenlands rijbewijs).

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, rijbewijs en/of een geldig verblijfsdocument)
 • Uw oude rijbewijs
 • Een pasfoto; deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
  Lees hier de eisen waar de foto aan moet voldoen
  Pasfoto’s gemaakt in een pasfotohokje voldoen in de meeste gevallen niet aan de gestelde eisen.
 • Geld: bij elke balie kunt u pinnen

Eventueel:

 • Proces-verbaal vermissing huidige rijbewijs
 • Voor een militair rijbewijs ook het militaire rijbewijs
 • Voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs ook het buitenlandse rijbewijs
 • Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart) mee.

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland
 • Bij het afhalen van uw rijbewijs moet u het oude rijbewijs inleveren. Een ongeldig gemaakt rijbewijs mogen wij niet meer teruggeven
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen EU-onderdaan? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben

Kosten

Product Kosten
Afgifte, vernieuwen of omwisselen rijbewijs € 41,00
Spoedaanvraag € 34,10 extra
Bij vermissing € 43,50 extra