Riekstraat-Gaffelstraat

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Noord
Aantal woningen: 
10
Beschrijving van het project: 

Het Kinder- tienercentrum Riekstraat aan de Riekstraat 21 is in bruikleen door stichting Clup. Hier worden kind- en tieneractiviteiten georganiseerd (allemaal wijkgericht). Het huidige gebouw is dusdanig oud dat het aan vervanging toe is.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie Riekstraat/ Gaffelstraat is woningbouw van tien appartementen in combinatie met een nieuw pand waar de activiteiten van het Kinder-tienercentrum kunnen plaats vinden.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • De plannen zijn verder uitgewerkt en op dinsdag 12 november hebben we deze met de omwonenden gedeeld. Tijdens deze avond hebben we verschillende varianten laten zien en konden de bewoners meedenken over de plannen. Bekijk de varianten (in pdf). Dit zijn nog schetsen. We verwerken nu alle reacties van de omwonenden en komen begin volgend jaar terug met nieuwe schetsen.
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl