Reisdocumenten

Naam verwerking: 
Reisdocumenten
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Behandelen van een aanvraag van reisdocumenten
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
RvIG, IDEMIA
Bewaartermijn: 
Tot 3 maanden na aanvraag. Papieren bijlage, bv vermissingverklaring: 16 jaar
Verwerker: 
nee