Registratie politieke groepering

Naam verwerking: 
Registratie politieke groepering
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Actueel register politieke partijen
Betrokkenen: 
oprichters en partijbestuurders
Persoonsgegevens: 
NAW
Herkomst: 
BRP
Verwerker: 
nee