Registratie BOA's

Naam verwerking: 
Registratie BOA's
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang
Doel: 
informeren direct toezichthouder (politie) en toezichthouder (OM), aanvragen BOA-bevoegdheid
Betrokkenen: 
buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Purmerend en Beemster, contactpersoon gemeente
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN, Geboortedatum/plaats, werkadres, afdeling waar contactpersoon werkzaam is
Herkomst: 
Team P & O, direct toezichthouder, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
Ontvangers: 
P&O
Bewaartermijn: 
zolang geldigheid toetsing (meestal 5 jaar)
Verwerker: 
nee