Register kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook inspectierapporten zijn te raadplegen op die website.