Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Naam verwerking: 
Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Uitvoering geven aan RMC-taken: het registreren, begeleiden, monitoren van voortijdige schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities, met als doel deze jongeren terug te leiden naar school, werk of een passend alternatief traject..
Betrokkenen: 
voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare positie in de leeftijd 12 tot 23 jaar.
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, Administratienummer, inkomensgegevens, onderwijsgegevens, Gedragsgegevens
Herkomst: 
Betrokkene, DUO, inlichtingenbureau, SUWI-net, onderwijsinstellingen, vakafdeling
Ontvangers: 
Team leerplicht, DUO, Overstap Dashboard, Onderwijsintstellingen
Bewaartermijn: 
tot de betrokkene 23 jaar wordt (automatische verwijdering uit Carel)
Verwerker: 
Eljakim, Iddink, BKWI