Regenboogmaand: Interview met Steven Appels

Publicatiedatum: 
29 okt 2019
Tijdens de Regenboogmaand interviewen we mensen die zich hard maken voor de LHBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse) gemeenschap. Iemand die zich inzet door te schrijven, te strijden, te verbinden of te vertellen. Deze maand zetten we ze graag in de schijnwerpers.

Wederzijds respect is belangrijk

Deze week gaan we in gesprek met Steven Appels, sinds 2007 teamleider op SG Nelson Mandela, een middelbare school in Purmerend, onderdeel van de Purmerendse Scholen Groep (PSG). In zijn takenpakket valt onder andere het onderdeel ouderzaken, leerlingzaken en representatie van de organisatie naar buiten toe.

Hij vertelt waarom de Regenboogmaand voor hem een belangrijk onderwerp is op school: “Ik vind het belangrijk dat leerlingen op school een wederzijds respect hebben. Onze slogan is niet voor niets ‘ieder kind is uniek’. Ieder kind mag er zijn en mag gezien worden. De Regenboogmaand past heel goed binnen het gedachtegoed van onze school.”

Mooie gesprekken

Samen met Barbara Oud (voorzitster Bi+ Nederland) heeft Steven een lesprogramma en verschillende activiteiten ontwikkeld op school. Hij vertelt: “We zitten daar nu nog middenin. Vorige week zijn onze examenklassen geïnformeerd over de Regenboogmaand en hebben het tijdens het vak maatschappijleer gehad over LHBTI. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen open met elkaar in gesprek gegaan over dit onderwerp. Ik merkte dat er veel begrip heerst bij de leerlingen. Voor veel van hen was dit gesprek ook een eye-opener; bijvoorbeeld dat er mensen zijn die in een lichaam geboren worden dat noch man noch vrouw is, maar kenmerken vertoont van beide. Voor sommige leerlingen was dit idee nieuw. Hier zijn mooie gesprekken over gevoerd.”

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vorige week vrijdag, op Coming-Outdag, de regenboogvlag werd gehesen op SG Nelson Mandela. Daarnaast is een aantal leerlingen naar het filmhuis gegaan, waar ze een film bekeken en verder over dit thema in gesprek gingen.

Ieder leerjaar hierbij betrekken

Steven wil het onderwerp LHBTI graag bespreekbaar maken in andere leerjaren: “We hebben dit onderwerp tot nu toe alleen in de examenklassen ter sprake gebracht. Wel werden we door Barbara Oud uitgenodigd op het stadhuis, om daar samen met andere scholen en organisaties in gesprek te gaan, zoals Clup Welzijn. Hier hebben we de wens uitgesproken om ook met andere klassen in gesprek te gaan over LHBTI. We zijn door de Stichting Discussiëren Kun Je Leren uitgenodigd voor Love = Love?! voor leerjaar 2. Bij dit programma gaan tweedejaars scholieren met elkaar en met bijzondere gasten in gesprek over wat liefde en relaties voor hen betekenen en hoe verschillende identiteiten vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Zo beginnen we het langzamerhand in meerdere leerjaren te bespreken.”

Meer begrip

“In de jaren dat ik hier werk merk ik wel dat er een steeds groter begrip komt voor de LHBTI gemeenschap op school,” vertelt Steven. “Deels komt dat denk ik door het feit dat er meer informatie beschikbaar is. Dit soort activiteiten, zoals de Paarse Vrijdag Krant en voorlichting, dragen hier ook aan bij.”

Als laatste vragen we Steven wat hij nog graag wil meegeven aan scholen in Purmerend. Steven: “Meer scholen zouden zich hier actief mee bezig moeten houden. Dit is zeker iets dat in de toekomst nog beter kan. Het is een belangrijk onderwerp, en verdient op iedere school de aandacht.”