Regenboogmaand: Interview met Bas Hageman

Publicatiedatum: 
15 okt 2019
Tijdens de Regenboogmaand interviewen we mensen die zich hard maken voor de LHBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse) gemeenschap. Iemand die zich inzet door te schrijven, te strijden, te verbinden of te vertellen. Deze maand zetten we ze graag in de schijnwerpers.


Bas (voor) en Maarten (achter) voor de klas

Dit keer praten we met Bas Hageman. Hij is 26 jaar en één van de oprichters van de Paarse Vrijdag Krant. Bas vertelt: “Het verhaal van de krant begint eigenlijk in 2010. Goede vriend Maarten Moeijes en ik hoorden dat in Nederland voor het eerst een Paarse Vrijdag werd georganiseerd om seksuele en genderdiversiteit zichtbaar te maken binnen scholen. Daarom besloten wij dit ook op te zetten voor onze eigen school in Schagen, en met succes. Zelfs de meeste leraren droegen paars! Toen we het jaar erna de tweede editie wilden organiseren, was Maarten net begonnen met zijn studie journalistiek en opperde het idee om een tijdschrift of krantje erbij te maken. De directrice was meteen enthousiast en zo is de Paarse Vrijdag Krant ontstaan – als ambitieus project voor onze eigen middelbare school. Inmiddels komt de krant al acht jaar uit, één keer per jaar rond eind november/begin december. Mooi op tijd voor Paarse Vrijdag op de tweede vrijdag in december.”

Van schoolproject tot landelijke verspreiding

Bas en Maarten geven ook voorlichtingen aan scholen aan de hand van hun krant. Ook dat begon in eerste instantie kleinschalig. Bas: “In 2012 werd voorlichting over de LHBTI gemeenschap verplicht op middelbare scholen. De directrice van onze vorige school nam ons daarom mee naar een lezing voor zo’n 200/250 scholen om iets te vertellen over de Paarse Vrijdag Krant en onze voorlichting hierbij. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen en werd ons verspreidingsgebied een stuk groter dan Schagen alleen!” Inmiddels wordt de Paarse Vrijdag Krant op zo’n 227 scholen gelezen, met een oplage van 75.000 stuks. Bas vertelt: “We zijn zelfs een stichting gestart én we hebben Floris als derde kracht erbij. Bovendien zijn er zo’n 30/40 vrijwilligers die de redactie op zich nemen en elke keer weer fantastische stukken schrijven.”

Purmerends tintje

Dit jaar wordt er speciaal voor Purmerend een themakrant geschreven. Bas: “Vorig jaar hebben we voor de Zaanse scholen een eigen krant geschreven, wat heel goed bevallen is. Dit jaar doen we dit ook voor Purmerend, in samenwerking met de gemeente én hopelijk veel scholen. Vrijdag 11 oktober organiseerden we in ‘t Stamhuis een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde scholieren en docenten om na te gaan waar de krant over moet gaan, wie wil helpen met artikelen schrijven, maar ook wat het kan bieden qua voorlichting, acceptatie en gespreksopener.”

Tot slot vragen we ook Bas of hij nog iets wil meegeven om deze maand even wat meer bewust van te worden. Bas: “Dan zou ik graag een quote van een leerling willen noemen, die in de krant stond van vorig jaar: ‘Waarom zou er een verschil zijn in man en vrouw voor mij? Het is gewoon wat er op mij afkomt en dat vind ik leuk. Ik wou dat iedereen zo dacht.’ Een mooie gedachte om mee te eindigen.”