Reclamevergunning

Wat u moet weten

 • Voor het plaatsen van reclame-uitingen bij of aan een rijks- of gemeentelijk monument moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 • De exploitatie van reclame-uitingen in borden langs doorgaande wegen wordt uitgevoerd door Promobase.

Vergunningvrij

 • Reclame in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak.
 • Reclame betrekking hebbend op openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.
 • Reclame betrekking hebbend op naamborden op of aan een onroerende zaak en geen grotere afmeting hebben dan 0,50m² en geen grotere afmeting in een richting hebben dan 1 meter.
 • Een bouwbord, dat functioneel is voor een bouw- of sloopactiviteit of een andere tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.
 • Een vlaggenmast, niet hoger dan 6 meter en maximaal 1 per erf.
 • Een bouwwerk in voor- of achtergebied mits niet hoger dan 1 meter, de oppervlakte niet meer dan 2m² en het voor- of achtererfgebied mag als gevolg van het bouwwerk niet meer dan 50% bebouwd worden.

Vergunningvrije reclame-uitingen moeten wel voldoen aan bepaalde maximale maten en situering.

U moet zich ook houden aan de bouwwet- en regelgeving zoals:

 • het Bouwbesluit
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Reclamebeleid Binnenstad
 • welstandelijke eisen in de Welstandsnota

Ook de vergunningvrij aangebrachte reclame-uitingen kunnen worden gecontroleerd door de gemeente.

Voorwaarden

De plaatsing van de reclame-uiting moet voldoen aan de bouwwet- en regelgeving, zoals het 'Reclamebeleid Binnenstad', de 'redelijke eisen van welstand' en het Bouwbesluit 2012.

Kosten

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening. Na artikel 10 en de ondertekening staat de tabel van tarieven.

Voor het hebben van reclame-uitingen cq. voorwerpen op of boven gemeentegrond moet precariobelasting worden betaald.

Voorbeelden

omgevingsvergunning activiteit bouwen:

 • reclamezuil
 • vlaggenmast
 • reclame met constructieve bevestiging, hierbij moet je denken aan een lichtbak of stalen frame
 • reclame-uitingen zonder een bijzondere constructieve bevestiging maar met een grote omvang

omgevingsvergunning activiteit reclame:

 • het aanbrengen van reclamedoeken (zonder frame)
 • het aanbrengen van steigerdoeken
 • verandering van bestaande en vergunde reclame (b.v. in een lichtbak of frame)
 • baniers
 • raamplakkaten