Reclamevergunning

Wat u moet weten

 • Voor het plaatsen van reclame-uitingen bij of aan een rijks- of gemeentelijk monument moet altijd een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
 • De exploitatie van reclame-uitingen in borden langs doorgaande wegen wordt uitgevoerd door Promobase.

Vergunningvrij

 • Reclame in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak.
 • Reclame betrekking hebbend op openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.
 • Reclame betrekking hebbend op naamborden op of aan een onroerende zaak en geen grotere afmeting hebben dan 0,50m² en geen grotere afmeting in een richting hebben dan 1 meter.
 • Een bouwbord, dat functioneel is voor een bouw- of sloopactiviteit of een andere tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd.
 • Een vlaggenmast, niet hoger dan 6 meter en maximaal 1 per erf.
 • Een bouwwerk in voor- of achtergebied mits niet hoger dan 1 meter, de oppervlakte niet meer dan 2m² en het voor- of achtererfgebied mag als gevolg van het bouwwerk niet meer dan 50% bebouwd worden.

Vergunningvrije reclame-uitingen moeten wel voldoen aan bepaalde maximale maten en situering.

U moet zich ook houden aan de bouwwet- en regelgeving zoals:

 • het Bouwbesluit
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Reclamebeleid Binnenstad
 • welstandelijke eisen in de Welstandsnota

Ook de vergunningvrij aangebrachte reclame-uitingen kunnen worden gecontroleerd door de gemeente.

Voorwaarden

De plaatsing van de reclame-uiting moet voldoen aan de bouwwet- en regelgeving, zoals het 'Reclamebeleid Binnenstad', de 'redelijke eisen van welstand' en het Bouwbesluit 2012.

Kosten

De leges voor een omgevingsvergunning zijn vastgesteld in de Legesverordening.

Voor het hebben van reclame-uitingen cq. voorwerpen op of boven gemeentegrond moet precariobelasting worden betaald.

Voorbeelden

omgevingsvergunning activiteit bouwen:

 • reclamezuil
 • vlaggenmast
 • reclame met constructieve bevestiging, hierbij moet je denken aan een lichtbak of stalen frame
 • reclame-uitingen zonder een bijzondere constructieve bevestiging maar met een grote omvang

omgevingsvergunning activiteit reclame:

 • het aanbrengen van reclamedoeken (zonder frame)
 • het aanbrengen van steigerdoeken
 • verandering van bestaande en vergunde reclame (b.v. in een lichtbak of frame)
 • baniers
 • raamplakkaten