Programmabegroting 2014-2017

In programmabegroting 2014 zijn de ontwikkelingen, zoals aangeboden bij de kadernota 2014 aan de gemeenteraad, volledig verwerkt. Daarnaast wordt de raad gevraagd een aantal keuzes te maken. De voormalige indeling van de programmabegroting blijkt steeds meer te knellen met de ontwikkelingen die plaatsvinden. Daarom zijn de voormalige programma's Zorg en Welzijn, Educatie, Actief in de stad en Werk en Welzijn samengevoegd tot het programma Samenleving. Daarnaast heeft u als raad besloten om meer van buiten naar binnen, contextgedreven, te werken. Beter reageren op dat wat in de samenleving leeft, ruimte geven aan de kracht en initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een integrale, open en flexibele opstelling van de organisatie. De huidige indeling met dertien programma's nodigt hiertoe niet uit. Vanuit de raad is bij de kadernota 2013 al een eerste aanzet gedaan om een bespreekvoorstel voor te bereiden over betere prestatie- en effectindicatoren. Daarnaast zal ook vanuit het college, in samenspraak met de raad, de huidige programma-indeling doorontwikkeld worden.