Wijkbudget bijdrage aanvragen

Voor het organiseren van een activiteit in uw wijk kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijkmagager beslist over de aanvraag.

Ga direct naar het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het wijkbudget

of