Uittreksel Burgerlijke Stand

In de registers van de Burgerlijke Stand bevinden zich de akten van geboorte en erkenning, huwelijk en echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt van deze akten een uittreksel of afschrift opvragen in de gemeente van geboorte, trouwen en overlijden.

Een afschrift geeft een volledige weergave van de inhoud van een akte; daarom stelt de wet beperkingen aan de verkrijgbaarheid hiervan. Een uittreksel is uitsluitend verkrijgbaar van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden. Iedereen is bevoegd een uittreksel van de bovenstaande akten aan te vragen.

of