Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen.

Precariobelasting staat los van een eventuele vergunning voor bouw, evenementen, enz. Ook als u tijdelijk gemeentegrond in gebruik heeft, krijgt u daarvoor een aanslag. Controle hierop vindt continu plaats.