Milieumelding (Activiteitenbesluit)

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf moet u voor de milieu-activiteiten een melding in het kader van het Activiteitenbesluit doen.

Met de speciale Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u aan de hand van een aantal vragen aangeven welke activiteiten u in uw bedrijf verricht. Op basis van de antwoorden ontvangt u direct een advies op maat met daarin opgenomen aan welke milieuvoorschriften het bedijf moet voldoen.
Het advies kan luiden:

  • niet-meldingsplichtig
  • meldingsplichtig
  • omgevingsvergunningplichtig.

Luidt het advies meldingsplichtig dan moet u een digitale melding doen.
Let op! U moet de melding ten minste vier weken voor het oprichten, veranderen of uitbreiden van uw bedrijf doen.