Bijstandsuitkering Participatiewet

Een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan.

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand vervangen door de Participatiewet.