Bewonersmeldingen

Heeft u een klacht of melding over iets in uw woon- en leefomgeving? Ligt er een stoeptegel los of is een lantaarnpaal stuk in uw straat? Of heeft u zwerfvuil, afval, een kapotte speelvoorziening of een omvergereden verkeerspaaltje opgemerkt? Geef het door via het formulier Klacht of melding woon- en leefomgeving.

Heeft  u een klacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente? Voelt u zich onjuist of onheus bejegend door een medewerk(st)er of door een gemeentebestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.