Bedrijfsafval

Voor het laten ophalen van bedrijfsafval kunnen bedrijven een contract met de gemeente afsluiten. Het contract wordt voor 1 jaar aangegaan. Opzegging van het contract dient minimaal 1 kalendermaand voor het aflopen van de termijn schriftelijk ingediend te worden.