Processen verbaal Tweede Kamerverkiezing

Publicatiedatum: 
19 Mar 2021

De Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bepalen dat gemeenten, na vaststelling van de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau, diverse documenten en bestanden moeten publiceren op de gemeentelijke website:

  • de processen-verbaal van de (brief )stembureaus (N 10, E-1 en E-2);
  • de opgaven van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11);
  • de eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang (model D);
  • het bestand met alle door OSV gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau.

Ter inzage leggen processen-verbaal

De burgemeester van Purmerend maakt bekend dat de afschriften van de processen-verbaal N10 van de 39 stembureaus en het verzamel proces-verbaal N11 voor iedereen ter inzage worden gelegd op

  • vrijdag 19 maart van 09.00 uur tot 12.00 uur en
  • maandag 22 maart tot woensdag 24 maart van 9.00 tot 16.00 uur.

Inzien kan alleen op afspraak. U kunt de afspraak maken via Bureau Verkiezingen, telefoonnummer (0299) 452452.

Het is niet mogelijk een kopie te verkrijgen van bedoelde processen-verbaal en er mogen ook geen opnames van worden gemaakt.