Privaatrechtelijke overeenkomsten Vastgoed, locatie- en gebiedsontwikkeling

Naam verwerking: 
Privaatrechtelijke overeenkomsten Vastgoed, locatie- en gebiedsontwikkeling
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten
Betrokkenen: 
natuurlijk persoon, rechtspersoon, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, BSN, KvK nummer, vestigingsnummer
Herkomst: 
contractant
Ontvangers: 
notaris, projectteamleider
Bewaartermijn: 
Zolang noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
Verwerker: 
nee