Prinsenstichting steunpunten

Subsidie 2021 voor laagdrempelige, preventíeve voorziening die kwetsbare, soms eenzame, burgers ondersteunt in het zelfstandig wonen en daar waar mogelijk in hun participatie / ontwikkeling en het verkrijgen van sociale contacten. De steunpunten dragen eraan bij dat de doelgroep in beeld blijft, ondersteund kan worden en eventueel doorverwezen kan worden.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
148.975,00