Prinsenstichting (Hoornblad, Gors + Bloembuurt Centrum)

Subsidie voor buurtontmoeting en participerende activiteiten in het buurtpunt Hoornblad. De bijdrage  is een uitvloeisel van het door de gemeente, Prinsenstichting en Clup afgesloten Convenant maatschappelijk gebruik accommodatie van Prinsenstichting in de wijk Gors. Het convenant liep t/m 2019, maar gelet op de het te constateren nut, worden de lopende afspraken voortgezet. 

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
17.330,00