Principeverzoeken (het indienen van een plan om af te tasten wat de gemeente ervan vindt)

Naam verwerking: 
Principeverzoeken (het indienen van een plan om af te tasten wat de gemeente ervan vindt)
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming
Doel: 
Behandelen/beantwoorden van een principeverzoek
Betrokkenen: 
Verzoeker
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
verzoeker
Ontvangers: 
Team ontwikkeling, MO, bestuurssecretariaat
Bewaartermijn: 
Gedurende de behandeltermijn
Verwerker: 
nee