Praat mee over woonruimteverdeling

Publicatiedatum: 
2 apr 2019
Zaterdag 13 april om 15.00 uur zijn inwoners van Purmerend van harte welkom op het Stadhuis in Purmerend om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen en doorstroming. Het officiële programma begint om 15.30 uur.

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is op dit moment 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken samen naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter. Purmerenders worden uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. Deze sessie is een onderdeel van het gehele traject van inspraak en advies.
 
Programma
De deuren zijn open om 15.00 uur, de officiële start van de sessie is 15.30 uur en eindigt om 17.30 uur. Aan het einde van de sessie krijgen deelnemers een bon voor een kopje koffie in de stad. 
 
Aanmelden
Aanmelden voor de sessie is een must. Dit kan tot donderdag 11 april via wonen@purmerend.nl o.v.v. Purmerend Woonruimteverdeling. Het is prettig als u aangeeft met hoeveel personen u komt.
 
Enquête
Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de gemeenten in de regio`s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. De enquête is ook een deel van het traject van inspraak en advies om te komen tot nieuwe regels voor woningzoekenden. Het doel van de enquête was om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoning. Dat is goed gelukt.
 
2.288 Purmerenders vulden de enquête in. De uitgebreide rapportage vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/enquete-woonruimte/. De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij de bijeenkomst van 13 april. De enquête en de uitkomsten van deze middag worden meegenomen in de voorstellen voor de nieuwe regels voor de Woonruimteverdeling. De planning is dat de nieuwe regels eind 2019 aan de gemeenteraden worden aangeboden in de regio.
 
De resultaten
De enquête, over wie voorrang moet krijgen op een sociale huurwoning en hoe deze woningen toegewezen moeten worden, liep tot 13 februari. In totaal waren er ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en niet woningzoekend, kortom een brede vertegenwoordiging van de inwoners van deze regio.
 
De resultaten laten zien dat er veel verschillende meningen zijn in de regio. Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het toewijzen van een woning aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die niet in de urgentie-regeling vallen. In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven meer dan de helft van de woningen toe te willen wijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning nodig hebben.
 
Van de invullers vindt 39% het een redelijk alternatief, dat mensen die heel hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning of gedeelde woning krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet. Zij vinden dat iedereen een gewone sociale huurwoning moet krijgen, met een vast huurcontract.
 
Wie mag voorrang krijgen?
Op de vraag wie er voorrang moet krijgen, naast de huishoudens die op dit moment al een urgentie kunnen aanvragen, kwamen een paar duidelijke groepen naar voren. De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden, voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning. Ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen. Voor andere groepen is minder draagvlak voor voorrang.
 
Inschrijfduur of niet?
Inschrijfduur is geen eerlijke manier van verdelen, zegt 37% van de invullers.  21% vindt van wel en 39% vindt het geen perfecte manier, maar wel duidelijk.
 
33% van de deelnemers geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Inschrijfduur krijgt 29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog, maar voor loten is er met 6% weinig draagvlak.
 
De vernieuwing van de Woonruimteverdeling is een gezamenlijk project van:
regio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad); Amsterdam; regio Amstelland Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn) en woningcorporaties in de regio (De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, De Vooruitgang en WOV).