PostNL locatie

Woningbouw
Nieuwe invulling voor voormalig postkantoor
PostNL locatie
Planning/fase: 
Ontwerpfase
Wijk: 
Centrum

Inleiding

Bij de gemeente Purmerend bestaat al jarenlang de wens een nieuwe invulling te geven aan het terrein van het voormalige postkantoor (PostNL locatie) op de hoek van de Gedempte Where en de Hoornselaan. In maart 2018 is hierover een overeenkomst getekend tussen de gemeente en ontwikkelaar Snippe Projecten BV.

De nieuwe gemeenteraad heeft vervolgens in juni 2018 een aantal kaders vastgesteld waardoor hoogbouw op de locatie PostNL niet meer mogelijk is. De raad heeft het college opgedragen om in overleg te gaan met projectontwikkelaar Snippe over een nieuw plan voor de locatie PostNL. Dat hebben we gedaan en dankzij goede samenwerking tussen Snippe en de gemeente ligt er nu een mooi voorstel.

Een nieuw plan voor PostNL plus velden I en J kop West

Het plan bestaat uit ca 137 woningen op de locatie PostNL en daarnaast  ca 89 sociale huurwoningen(veld I) en ca 61 middeldure koopwoningen (veld J) in de Kop West. We zetten hiermee een mooie stap gezet in de verdere ontwikkeling van de stad.
Op de locatie PostNL is gekozen voor historiserende architectuur die past bij de uitstraling van de binnenstad en het historische karakter ervan versterkt.

Er zijn nu alleen nog schetsontwerpen voor de locaties PostNL, veld I en veld J.

Schetsontwerp PostNL

Schetsontwerp I

Schetsontwerp J

30-30-40

Door de combinatie van sociale huur, doorstroomwoningen en duurdere koopwoningen, past het totale woonprogramma goed binnen het 30-30-40 principe. De gemeente Purmerend wil dat er zoveel mogelijk sociale huurwoningen worden gebouwd en hanteert daarvoor het zogenaamde 30-30-40 principe. Het 30-30-40 principe betekent dat nieuwbouwprojecten moeten bestaan uit minimaal 30 procent sociale huurwoningen, 30 procent middeldure huur en betaalbare koopwoningen en 40 project vrij in te delen.

De nieuwe invulling van PostNL past in de ontwikkeling van het gehele gebied tussen de Hoornseburg en de Kooimanbrug waar de komende jaren met verschillende bouwprojecten een forse impuls wordt gegeven aan de woonambitie van de stad.
Met de ontwikkeling van dit hele project: locatie PostNL en de velden I en J in Kop West, in totaal 278 woningen voegen we waarde toe aan de stad. We zijn erg blij en trots op dit resultaat!

Vervolgstappen en planning

Op dit moment zijn er nog geen woningplattegronden en verkoopprijzen bekend. U kunt ook nog niet inschrijven voor deze woningen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan in voor de interesselijst. Dat kan voor de locatie PostNL via www.postpurmerend.nl en voor veld J via www.ponterialto.nl. Voor de sociale huurwoningen op veld I dient u ingeschreven te staan bij Woningnet of Woonmatch.

4 september

In september worden de nieuwe plannen besproken in de gemeenteraad. De commissie SOB vergadert hierover op 4 september. U kunt hier inspreken.

Meer informatie over hoe dit werkt, vindt u op de pagina van de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad instemt met het nieuwe plan, dan zullen de schetsontwerpen verder uitgewerkt worden.

Bestemmingsplan

Voor de locatie PostNL zal dan een procedure voor aanpassen van het bestemmingsplan gevoerd worden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Alle informatie hierover kunt u straks vinden op deze website van de gemeente, en dit zal gepubliceerd worden op de gemeentepagina in het Purmerends Nieuwsblad.

Uitvoering

De uitvoering van het bouwplan op de locatie PostNL zal naar verwachting kunnen starten in 2021.

Velden I en J Kop West

De bouwplannen op velden I en J in Kop West passen in het daar geldende bestemmingsplan. De uitvoering van deze bouwplannen zal naar verwachting in 2020 kunnen starten. Dan zal ook de verkoop en verhuur van deze woningen plaats vinden.