PostNL locatie

Woningbouw
Nieuwe invulling voor voormalig postkantoor
PostNL locatie
Planning/fase: 
Ontwerpfase
Wijk: 
Centrum

Bij de gemeente Purmerend bestaat al jarenlang de wens een nieuwe invulling te geven aan het terrein van het voormalige postkantoor (PostNL locatie) op de hoek van de Gedempte Where en Hoornselaan. Wethouder Hans Krieger en André Snippe van Snippe Projecten BV tekenden woensdag 5 juli 2017 een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de PostNL locatie. Hiermee is een nieuwe invulling van deze plek een stap dichterbij gekomen.

Onderzoek openbare parkeergarage

Samen met de gemeente onderzoekt Snippe Projecten B.V. of naast woningbouw ook een openbare ondergrondse parkeergarage kan worden gerealiseerd op de PostNL locatie. De komende tijd worden omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de PostNL locatie.

Verschillende ontwerpen

Er zijn meerdere Nederlandse architectenbureaus gevraagd om een schetsontwerp te maken. Naast deskundigen van de gemeente, Snippe en Welstand krijgen ook Purmerenders in de tweede helft van 2017 de gelegenheid om zich uit te spreken over de verschillende ontwerpen.