Planschadevergoedingen

Naam verwerking: 
Planschadevergoedingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het beoordelen van een planschadeverzoek en eventuele uitbetaling
Betrokkenen: 
verzoeker om planschade, contractant planschadeovereenkomst
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Bankrekeningnummer, gegevens pand/object/perceel
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
planschade-adviseur, bestuurssecretariaat
Bewaartermijn: 
Gedurende de behandeltermijn
Verwerker: 
nee