Planschadeovereenkomst aangaan

Naam verwerking: 
Planschadeovereenkomst aangaan
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Het aangaan van een planschadeovereenkomst voor het geval er tijdens werkzaamheden schade ontstaat bij derden
Betrokkenen: 
De contactpersoon van het bedrijf/de aannemer dat werkzaamheden gaat uitvoeren
Persoonsgegevens: 
NAW
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
Team ontwikkeling, contractant
Bewaartermijn: 
Gedurende de behandeltermijn
Verwerker: 
nee