Planning personeel Team Reiniging

Naam verwerking: 
Planning personeel Team Reiniging
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Programmering en Planning / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het inplannen van personeel voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
Betrokkenen: 
werknemer
Persoonsgegevens: 
NAW, gewerkte uren
Herkomst: 
team P&O
Ontvangers: 
werknemer, leidinggevende
Bewaartermijn: 
1 jaar na dag uitvoering
Verwerker: 
RAET