Plakbeleid verkiezingsposters

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 (APV) heeft het college van Beemster en Purmerend in september 2021 diverse uitvoeringsbelsuiten genomen op het gebruik maken van propagandamiddelen bij verkiezingen en referenda.

Trotters

Deze dubbelzijdige tijdelijke mobiele billboards worden op diverse locaties in Purmerend en Beemster geplaatst. Politieke groeperingen kunnen contact opnemen met Image Building via verkiezingen@imagebuilding.com over het aanleveren van posters.

De locaties van de trotters in Purmerend zijn:

 1. Beatrixplein / Wielingenstraat (naast bushalte)
 2. Burgemeester D. Kooimanweg
 3. Doctor J.M. Den Uyllaan
 4. Grotenhuysweg
 5. IJsselmeerlaan (kruispunt)
 6. Jaagweg (hoek Verzetslaan)
 7. Laan der Continenten (voor kruising Aziëlaan)
 8. Laan der Continenten (na afrit A7 Purmerend-Zuid Weidevenne)
 9. Neckerstraat (Verbindingsweg)
 10. Waterlandlaan (kruispunt)
 11. Churchilllaan (ter hoogte van Triton)
 12. Gedempte Where (Looiersplein / Stadhuis)
 13. Jaagweg (ter hoogte van Rozenstraat)
 14. Jaagweg Gorslaan
 15. Nieuwe Gouw

De locaties van de trotters in Beemster zijn:

 1. Middenbeemster – Rijperweg
 2. Noordbeemster – Oosthuizerweg
 3. Westbeemster Jisperweg – Kerkhaen
 4. Zuidoostbeemster – Purmerenderweg ter hoogte van hotel vd Valk

Sandwichborden

Vanaf zes weken voor tot uiterlijk twee dagen na de dag van de verkiezingen mogen sandwichborden worden geplaatst aan:

 1. De weerszijden van bruggen, met uitzondering van de sluisbrug bij het Slotplein, de voetgangersbrug Jaagweg en de Nelson Mandelabrug, waarbij het volgende van toepassing is:
  a. er mogen geen borden worden bevestigd aan de beweegbare delen van de brug;
  b. op beweegbare bruggen dienen de borden te worden geplaatst ten genoegen van de dienstdoende brugwachter(s);
  c. de bevestiging van de borden dient zodanig plaats te vinden, dat de verf van de brugleuning niet beschadigd wordt (bijvoorbeeld door een stukje tapijt aan te brengen).
 2. Verkeersborden en/of lichtmasten, waarbij het volgende van toepassing is:
  a. de borden mogen geen gevaar opleveren voor het verkeer, een en ander te beoordelen door team toezicht en handhaving van de gemeente;
  b. de borden mogen niet zodanig worden geplaatst dat het zicht wordt onttrokken aan andere verkeerstekens en/of -objecten;
  c. aanwijzingen en/of bevelen van de gemeente, politie en de brandweer aangaande de locatie en de wijze van plaatsen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden;
  d. de kastjes in de lichtmasten dienen te allen tijde vrij toegankelijk te blijven.

Plaatsen van de borden mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid. Verkeerd geplaatste borden zullen zonder bericht worden verwijderd. Er staat geen maximum aantal voor het te plaatsen sandwichborden.

Folderen

Bij officiële verkiezingen mag worden gefolderd. Het is verplicht weggegooid foldermateriaal in de directe omgeving op te ruimen. Tegen verstoring van de openbare orde/overtreding van wettelijke voorschriften (bijv. discriminerende uitlatingen) wordt opgetreden. (zie ook artikel 16 Afvalstoffenverordening Purmerend en artikel 13 Afvalstoffenverordening Beemster).

Trotters

Deze dubbelzijdige tijdelijke mobiele billboards worden op diverse locaties in Purmerend geplaatst. Politieke groeperingen kunnen contact opnemen met Image Building via verkiezingen@imagebuilding.com over het aanleveren van posters.