Peuteropvang (kinderopvang)

Naam verwerking: 
Peuteropvang (kinderopvang)
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Behandelen subsidieaanvraag
Betrokkenen: 
Kinderen, ouders, contactpersoon opvanglocatie
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN, telefoonnummer/e-mailadres, inkomensgegevens, Bankrekeningnummer
Herkomst: 
opvanglocatie
Ontvangers: 
opvanglocatie
Bewaartermijn: 
1 jaar na subsidieaanvraag
Verwerker: 
nee