Persoonsgebonden budget (Pgb)

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Met het Persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een budget toegekend door de gemeente waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt na declaratie, uw hulpverlener(s) uit. In principe komen alle individuele Wmo-voorzieningen in aanmerking voor inkoop met een Pgb.

Voorwaarden

In principe kan iedere inwoner van Purmerend die een positief besluit heeft op zijn aanvraag voor een maatwerkvoorziening, in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget.

  • Achteraf gemaakte kosten moet u kunnen verantwoorden.

Uitzonderingen

  • personen die eerder willens en wetens misbruik hebben gemaakt van een Pgb
  • personen die een verslaving hebben (een alcohol-, drugs- of gokverslaving) en geen zaakwaarnemer hebben
  • personen die wilsonbekwaam zijn en geen zaakwaarnemer hebben

Kosten

Eigen bijdrage

Voor Wmo voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt niet alleen voor een voorziening in natura, maar ook voor een Persoonsgebonden budget. U betaalt € 17,50 per 4 weken.

Van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) krijgt u de facturen.