Paspoort en identiteitskaart

Paspoort - vreemdelingen

Een reisdocument voor inwoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit. Het is ook een identiteitsbewijs.

(0299) 452 452

Wat u moet weten

Het vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. Dit is  gebonden aan uw verblijfstatus.

Voorwaarden

  • u heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsvergunning I of II)
  • u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente
  • het kan zijn dat u moet aantonen dat u in het land van herkomst geen paspoort kunt krijgen. Dit geldt niet als u uit Somalië, Liberia, Siërra Leone of Guinee komt

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 53,95.